Skip to main content Skip to search

Tjenester

Løpende regnskapsføring

Daglig regnskapsføring av dokumenter i samsvar med retningslinjene til Skatteetaten, utført av et team av erfarne autoriserte regnskapsførere. Faste månedlig regnskap og løpende analyser som gjør at du slipper å tenke på bokføring, men kan være trygg på at virksomheten har orden i papirene.

Lønns- og personaladministrasjon

Et bredt spekter av tjenester knyttet til bedriftens personaldokumentasjon samt administrering av lønnsutbetalinger til ansatte. Vi har full kjennskap til de spesifikke behovene og de ulike lønnsstrukturene og belønningssystemene i forskjellige bransjer. Siden vi står utenfor forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, kan vi evaluere HR-prosessen objektivt.

Dokumenter og rapporter til Skatteetaten.

Enhver næringsdrivende har plikt til å utarbeide pålitelige regnskap og andre rapporter og sende dem inn i rett tid til Skatteetaten

Regnskapsrapporter, innbetalinger og årsrapporter

Utarbeidelse og tilgang til regnskapsrapporter som viser bedriftens økonomiske situasjon. Ved hjelp av våre regnskapsrapporter kan du planlegge inntekter og utgifter, sette opp et budsjett og framfor alt få kontroll på kostnadene.

Registrering av selskaper og virksomheter

Komplekse tjenester i forbindelse med planlegging, stiftelse og registrering av ny virksomhet. Ekspertene våre gir deg råd om hvilken norsk organisasjonsform du bør velge, og hvordan du kan tilpasse den til virksomheten du ønsker å starte. Vi gjør deg også kjent med skattemessige forhold knyttet til driften.

HMS-kurs og opplæring i byggebransjen

Organisering av kurs i regelverket for helse, miljø og sikkerhet for byggeplasser i Norge, i samarbeid med vår partner Soluton AS. Gjennom opplæringen blir du kjent med norsk arbeidskultur og arbeidsgiverens krav til kompetanse, personlig verneutstyr og nødvendig dokumentasjon på byggeplassen.

Tillatelser, sertifikater

Søknader på vegne av arbeidstakerne til utvalgte institusjoner (f.eks. Arbeidstilsynet og DSB) om tillatelse til å bruke utenlandske kvalifikasjoner og om godkjenning av slike kvalifikasjoner.

Tjenester for utenlandske virksomheter

Profesjonell og rask service på norsk, engelsk, litauisk, latvisk, russisk, spansk og polsk. Vi tilbyr skattemessig rådgivning, forhandlingsledelse og håndtering av prosessene til utenlandske enheter som driver eller planlegger å starte virksomhet på det norske markedet.

Skanningssentral og nettbasert regnskap

Skanningssentral med mulighet for innsyn i dokumenter som finnes i den virtuelle databasen – en løsning som gjør at arbeidsflyten går mye raskere. Dessuten gjør det nettbaserte regnskapet at du har full tilgang til finansielle dokumenter fra alle steder.

Tjenester til privatkunder

Vi kan også betjene privatkunder. Et spesialisert team av rådgivere fra Polish Connection gir deg utfyllende informasjon om en rekke saker knyttet til liv og arbeid i Norge.

Rådgivning og støtte til næringsvirksomhet

Rådgivning til eksisterende bedrifter og til enkeltpersoner som planlegger å starte næringsvirksomhet. Takket være bred kunnskap, kreativitet og kontaktnett finner vi stadig nye og originale løsninger som kommer virksomheten din til gode.

Juridisk støtte

Kompleks juridisk rådgivning for næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner og fysiske personer i samarbeid med det norske advokatfirmaet Codex Advokat, som har bevilling til å representere klientene i norske rettssaker.